Szpiglasowy Wierch

Dla początkujących - Szpiglasowy WierchCzy warto wybrać szczyt Szpiglasowy Wierch na początku górskiej przygody? Wybieramy się w Tatry, jednak nie jesteśmy przygotowani na takie szczyty, jak Rysy czy Mięguszowiecki Szczyt Wielki? Chcemy podziwiać piękną panoramę na wierzchołku mniej wymagającej góry, ale pomimo tego równie zachwycającej widokami? Co wtedy?

Idealnym planem B jest niewymagająca trasa na Szpiglasowy Wierch. Z wyłączeniem podejścia z łańcuchami pod Szpiglasową Przełęczą, wędrówka nie sprawia większych problemów. Malownicze widoki towarzyszące szczytowi leżącemu w sąsiedztwie polodowcowej doliny otoczonej królestwem Tatr pozwolą zatracić się w pięknie tutejszej natury.

Szpiglasowy Wierch jest szczytem o wysokości 2172 m n.p.m., położonym w głównej grani Tatr na granicy polsko-słowackiej. Od południowego-wschodu graniczy z Kopą nad Wrotami, a obie góry oddzielają Wrota Chałubińskiego. Od północnego-zachodu za sąsiada ma Wyżni Kostur, oddzielony od Szpiglasowego Wierchu Wyżnią Liptowską Ławką. Szczyt wchodzi w skład odcinka nazywanego Liptowskimi Murami (pomiędzy Wrotami Chałubińskiego a Gładką Przełęczą) i zarazem stanowi jego kulminację. Dumnie piętrzy się nad Doliną Pięciu Stawów Polskich oraz Doliną Ciemnosmreczyńską.

Sam składa się z kilku wierzchołków. Wierzchołek najwyższy jest połączeniem głównej i bocznej grani Tatr. Należy dodać, że w grani bocznej umiejscowione są Miedziane, odizolowane od Szpiglasowego Wierchu Szpiglasową Przełęczą, a także Opalony Wierch. Niższy wierzchołek, położony na południowy-wschód, odosobniony jest od głównego płytkim siodełkiem - i ten, jako jedyny, nie należy do głównej grani. Kierując się do Wrót Chałubińskiego napotykamy na wierzchołek południowy, zaś kierując się do Czarnej Ławki dostrzec można wierzchołek zachodni.

Chcąc dostać się na górę należy udać się odnogą szlaku żółtego, orientując się ku Szpiglasowej Przełęczy. Droga znad Morskiego Oka na przełęcz trwa 2 godziny 15 minut, a stamtąd na szczyt to jeszcze tylko 15 minut marszu.

Zarówno szczyt, jak i przełęcz zwie się tak dzięki wydobywanym na przełęczy złożom minerału - antymonitu, co w języku niemieckim piszę się "Speβglas". Określenie to zostało wprowadzone w 1951 roku przez Witolda H. Paryskiego. Góra posiadała również inną nazwę - Gruby Wierch - która po dziś dzień używana jest na mapach słowackich jako "Hrubý štít".

Nie są znane nazwiska pierwszych osób, które zdobyły szczyt. Górale już w wieku XIX pokonywali drogi na niego wiodące. Pierwsze odnotowane wejście letnie nastąpiło 20 sierpnia 1905 roku i dokonane zostało przez Zygmunta Klemensiewicza, zaś pierwsze wejście zimowe należało do Adama Karpińskiego i Wilhelma Smoluchowskiego, a miało miejsce dnia 8 kwietnia 1925 roku.

Czy wiecie, że:

  • W latach 30-tych XX w. istniały plany utworzenia trasy od Morskiego Oka, przez Szpiglasowy Wierch, Liptowskie Mury i Świnicę, aż do Kasprowego Wierchu? Na ten projekt środowisko taternickie patrzyło z pogardą, nadając trasie nazwę "ceprostrady". Finalnie władze czechosłowackie zgłosiły sprzeciw, czego rezultatem było wytyczenie w całości polskiego odcinka trasy, kończącego się na Szpiglasowym Wierchu, z którego następnie należy cofnąć się na przełęcz i dalej ruszyć w kierunku Doliny Pięciu Stawów, bądź nad Morskie Oko.
  • Wiekowa nazwa szlaku ,,ceprostrada” funkcjonuje do dzisiejszego dnia?
  • Wędrówka wzdłuż grani Liptowskich Murów jest nielegalna?


Szpiglasowy Wierch dla niedoświadczonych

miejsce na reklamę
1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms